Skip to main content

Hulp bij het in vullen van je subsidie aanvraag voor de handelsmissie naar Dubai

Hieronder staat een video met hulp voor het aanvragen van SIB-subsidie voor een handelsmissie. In deze video hieronder wordt het gehele aanvraagformulier doorgenomen. Hierbij worden verschillende onderdelen uitgelegd die je moet invullen.

Je kunt met de SIB subsidie 50% van je betaalde bedrag terugvragen (excl reis- en verblijfkosten)  met een max van  €1.500  per handelsmissie.

De rechtstreekse link naar de aanvraag pagina is: https://mijn.rvo.nl/sib-collectieve-activiteit


Onder de video vind je gegevens die je dient in te vullen in het formulier, deze kun je in het formulier copy pasten. Ook staat onder de video nog beschreven wat het doel is van deze subsidie en voor wie deze bestemd is.

Ik hoop dat deze handleiding je helpt bij een succesvolle subsidieaanvraag.

Disclaimer

De handleiding op deze pagina dient als hulp bij het invullen. ARESU International (handelsnaam van ARESU Creations BV) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid en volledigheid van de ingediende informatie. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om correcte gegevens aan te leveren. Ook is ARESU International niet aansprakelijk voor het wel of niet toekennen van de subsidie.

Hieronder staat informatie die je dient in te vullen wanneer je een aanvraag indient voor de handelsmissie naar Dubai 28-31 oktober 2024.

De link naar de website waar de handelsmissie gepubiceerd is: https://nlinbusiness.com/evenement/handelsmissie-dubai-28-31-oktober-2024-c3RyYXBpOmV2ZW50OjExMjI1

Daarnaast dient je de volgende gegevens van de organisator op te nemen in je aanvraag:

Organisator:

  • Naam: ARESUInternational (= handelsnaam van Creations BV)
  • KvK-nummer: 59077492
  • Contactpersoon: M. Aresu
  • Adres: B.P. Hofstedstraat 23, 7551DG Hengelo
  • E-mailadres: miranda@aresuinternational.com
  • Website: aresuinternational.com

Algemene informatie over de SIB subsidie:

Alle informatie over deze subsidie is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sib/collectieve-activitei.

Bij verdere vragen over deze subsidie of over het invullen van het formulier kunt je rechtstreeks contact opnemen met het RVO. Hun e-mail en telefoonnummer zijn te vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/persoonlijk-advies-buitenland

Doel van de subsidie:
Het doel van deze subsidie is om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij hun internationale groeiambities.

4.1. Doel

SIB heeft tot doel bij te dragen aan de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door Nederlandse MKB-ondernemingen die potentie en ambitie hebben om te ondernemen op buitenlandse markten waar zij dit nog niet structureel doen.

Met het oog daarop worden de volgende subdoelen nagestreefd:


  • het vergroten van Nederlandse export;

  • het vergroten van het aantal Nederlandse ondernemingen dat zich structureel positioneert op nieuwe markten;

  • het stimuleren van duurzame internationalisering van Nederlandse ondernemingen.

4.2. Doelgroep

Met SIB wil de minister Nederlandse MKB-ondernemingen met de potentie en ambitie om structureel internationaal te ondernemen ondersteunen.

4.3. Wie kunnen in aanmerking komen voor een subsidie

Voor subsidie voor SIB komen in aanmerking Nederlandse MKB-ondernemingen, die zich voorafgaand aan de aanvraag georiënteerd hebben op het doelland, en potentie en ambitie hebben, dat wil zeggen dat aannemelijk moet zijn dat:

Potentie

Er sprake is van door de Nederlandse MKB-onderneming zelf geproduceerde of zelf ontwikkelde goederen en/of diensten voor introductie op een internationale doelmarkt en de productie en organisatorische capaciteit toereikend zijn om structureel internationaal te ondernemen.

Ambitie

Er motivatie en bereidheid aanwezig is om tijd en geld te investeren ten behoeve van structureel en duurzaam internationaal ondernemen op een internationale markt.

Niet voor subsidie in aanmerking komen aanvragers die steenkool gebruiken en/of bezig zijn met de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

4.4. Subsidiabele activiteiten en omvang subsidie

Voor een subsidie in het kader van SIB kunnen in aanmerking komen activiteiten zoals hierna opgenomen, waarbij per activiteit ook is opgenomen wat de maximale omvang van de subsidie is. Bovendien geldt een maximum van € 6.500 per MKB-onderneming per kalenderjaar.